Kontakt

1. Stanisław Kubicz - Prezes Stowarzyszenia ZAŻR "Rota"
    tel. +48605054416, email: rota.zlotoryja@gmail.com

2. Urszula Regulska - Wiceprezes Stowarzyszenia ZAŻR "Rota"
   tel. +48695263851, uzgadnianie spraw związanych z organizacją koncertów

3. Maciej Regulski - tel. +48691482699, uzgadnianie spraw związanych z nagłośnieniem